Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Emrah Tuncer

Publiceret

24. september
2017

Styrk lokalområderne

Det er en afgørende mærkesag for mig at sikre, at alle Holbæk Kommunes 18 lokalområder tilgodeses.

Derfor vil jeg arbejde for sammenhængskraft i kommunen ved at skabe:

Nærhed og faglig kvalitet i daginstitutioner, skoler og foreningsliv i hele kommunen

Jeg ønsker ikke at lukke daginstitutioner eller skoler nogen steder i kommunen. Samtidig ønsker jeg at ændre daginstitutions- og skoleområdet til selvstændige enheder med egen ledelse, så den enkelte institution/skole får mere selvbestemmelse.

Øget udvikling og bosætning i alle lokalområder

Jeg ønsker at tage udgangspunkt i hvert enkelt lokalområdes særkende og styrker og på den baggrund lave grundige planer for, hvordan hvert af de 18 lokalområder kan få øget udvikling og bosætning. Planerne skal laves i samspil med repræsentanter og beboere fra de enkelte lokalområder.

Styrket kulturtilbud, der giver grobund for fællesskaber i lokalområderne

Jeg ønsker at udvikle kultur- og idrætstilbuddene i lokalområderne gennem et aktivt fællesskab med foreninger, borgere, erhvervsdrivende og kommunen. Jeg vil styrke de lokale kultur- og idrætstilbud, for at foreninger og borgere kan bruge dem, og de kan for eksempel involvere kommunens smukke natur.