Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Emrah Tuncer

Publiceret

09. august
2017

Genopret økonomien

Det er vist ingen hemmelighed, at økonomien i Holbæk Kommune er stærkt udfordret. Der er blevet skåret på kernevelfærden, medarbejdere er blevet fyret, og ingen aner, om det bliver endnu værre i morgen. Den nuværende styring af økonomien i Holbæk Kommune er simpelthen ikke god nok.

Det er på den baggrund, at vi i Radikale Venstre har lavet en økonomisk genopretningsplan for kommunen.

Vores plan sigter mod tre ting: At få flere indtægter, færre udgifter og at forbedre ledelsen og gennemsigtigheden i kommunen. Vi vil bringe troværdigheden tilbage i den økonomiske politik, så folk ved, hvad de har at regne med.

Flere indtægter betyder blandt andet, at vi er villige til at hæve skatten. Ikke meget for den enkelte, men nok til at lægge et solidt fundament for, at vi igen kan begynde at investere i vores fælles velfærd.

Færre udgifter betyder blandt andet, at vi vil droppe den særlige reklame af Holbæk Kommune, der finder sted langt fra vores kommunegrænse – uden synderlig effekt. Derudover vil vi have et fordomsfrit og grundigt serviceeftersyn af alle kommunens udgifter blandt andet med henblik på at lære af kommuner, der har en bedre praksis. Et sådan serviceeftersyn vil også gøre det tydeligt, hvor kommunens mange penge forsvinder hen – noget, der til tider kan være umuligt at finde ud af i det nuværende system.

At forbedre ledelsen og gennemsigtigheden i kommunen betyder blandt andet, at vi vil lave månedlige opfølgninger på, hvordan det går med kommunens økonomi, så vi får mere hånd i hanke med økonomien. Derudover vil vi give alle byrådets partier mulighed for at sidde med i økonomiudvalget, og vi foreslår, at økonomiudvalget skal mødes hver 14. dag i stedet for – som nu – at mødes cirka 1 gang om måneden. Udvalgets møder foreslår vi desuden streamet på internettet, så borgerne har mulighed for at følge med i, hvad der foregår. Derudover bør økonomiudvalgets medlemmer tilbydes mere ’uddannelse’ og undervisning inden for økonomistyring, så de er bedre rustet til at skabe sig overblik over kommunens økonomi og på den baggrund komme med forslag, der kan forbedre økonomien.

Dette er i hovedtræk, hvad Radikale Venstres økonomiske genopretningsplan for Holbæk Kommune går ud på. Vi har brug for handling, hvis vi skal få vendt skuden og få kommunen på økonomisk ret køl igen.

Det er nemlig kun gennem en økonomisk genopretning af Holbæk Kommune, at vi fremadrettet kan sikre penge til at investere i vores fælles velfærd som daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Derfor haster det med genopretningen. Lad os sætte den i gang. Hellere i dag end i morgen.

Læs hele Radikale Venstres økonomiske genopretningsplan her