Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Emrah Tuncer

Publiceret

11. august
2017

Bedre skoler og daginstitutioner

Skoleområdet:

Det er en mærkesag for mig at sikre, at skolerne i Holbæk Kommune bliver selvstændige enheder med egen ledelse. Skolestrukturen i Holbæk Kommune er blevet for centralistisk, efter 8 skoledistrikter blev til 4. Det er vi nødt til at reagere på, og derfor kæmper jeg for, at den enkelte skole i Holbæk Kommune igen får egen ledelse, så nærheden, trygheden og tilliden kan komme tilbage i folkeskolen.

Mange steder oplever man på skolerne, at friheden er blevet svækket – at beslutningerne flyttes væk, og at regler og lokal detailstyring gør hverdagen besværlig og flytter fokus fra skolens formål. Vi skal give frihed og ansvar til skolerne, så de kan koncentrere sig om at være skoler.

Skolepolitikken bør drives efter et nærhedsprincip: Ingen beslutning, som kan træffes i klasselokalet, bør flyttes væk fra elever og lærere. Ingen beslutning, som kan udlægges til de enkelte skoler, bør overtages af forvaltninger. Kommunen bør kun træffe beslutninger, når det er efter et udtrykkeligt ønske om at sikre ens vilkår skolerne imellem.

Elever, lærere og ledere skal opleve, at de sammen kan skabe en meningsfuld og lærerig hverdag med afsæt i de muligheder og behov, der er i den enkelte klasse.

Derudover vil jeg kæmpe for en lokalaftale for vores lærere med maksimalt 750 undervisningstimer (svarende til 26 ugentlige lektioner – i dag er mange lærere i Holbæk Kommune oppe på 27-28 ugentlige lektioner). En sådan aftale skal bygge på gensidig tillid, respekt og kompetenceudvikling, så arbejdsglæden kommer tilbage i folkeskolen.


Daginstitutioner:

Vi ved, at vi som mennesker lærer de vigtigste ting i vores liv i løbet af de første måneder og år. Derfor mener jeg, at vi skal sætte tidligt ind for at kunne give alle børn muligheden for at vælge deres fremtid, uanset deres baggrund. Det kræver nærværende voksne.

Derfor mener jeg også, at det er forkert, når nogen siger, at normeringer ikke betyder noget. Men det er også forkert, når nogen siger, at det kun handler om normeringer. Det handler både om, at det pædagogiske personale skal være dygtigt, og at der er nok af dem.

Jeg foreslår derfor et kompetenceløft af dagplejere og det pædagogiske personale i vores daginstitutioner i Holbæk Kommune. Samtidig med at vi ansætter flere pædagoger, så der er mindst er 2 pædagoger og 1 medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Det skylder vi både børnene og pædagogerne.